KUNSTENPLATFORM PLAN B

Maxime Vancoillie

Topografie van de nacht - 01 - de nevelstad

Voor het project Topografie van de nacht ging ruimtelijk ontwerpster Maxime Vancoillie op zoek naar bewoners van specifieke landschappen en hun nachtdromen. Maxime, verzamelde, beschreef, en modelleerde een serie van nachtelijke droomplaatsbeschrijvingen en ontrafelt zo de architectuur in nachtdromen. Via die dromen  ging ze op zoek naar een universele ‘innerlijke’ architectuur of ruimtelijke culturele verschillen.

Het eerste landschap dat Maxime bestudeerde is dat van de nevelstad, het gebied tussen stad en platteland, waar de lintbebouwing van de gewestweg tussen Oostende en Brussel N9 een doorsnede van is. Resoneren de dromen van de bewoners met deze specifieke omgeving? Of net niet? Interviews met de bewoners van deze weg inspireren Maxime om schaalmodellen te gaan bouwen en fotograferen. Topografie van de nacht-01-de nevelstad stelt vragen over onze gebouwde omgeving en verbeeldt een collectief imaginair landschap.

Maxime presenteerde een stap in haar onderzoek in de vorm van een Spatial Dreaming Matrix en toonde die in Netwerk Aalst. In deze gespreksvorm werden participanten uitgenodigd om hun eigen gedroomde architectuur te onderzoeken en deze te verbinden aan de schaalmodellen van de dromers langs de N9. 

BIO

Maxime Vancoillie (°1991, BE) studeerde Interieurarchitectuur aan Sint-Lucas Gent. Haar praktijk focust zich op de verschillende verschijningsvormen van architectuur. Daarbij gaat er zowel aandacht naar de werkelijke ruimtes rondom, als naar de mentale (oer)beelden van ruimtes die we via herinnering en verbeelding in ons geheugen opslaan. Via reflectieve beelden, schaal- en 1:1 modellen werpt ze ruimtelijke vraagstukken op, en kristalliseert ze haar artistieke onderzoeksprocessen.

Notities