KUNSTENPLATFORM PLAN B

Tussen nachtdroom en werkelijkheid: De sprokkelroute

Via een sprokkelroute naar dromen -een grillige route in een afgebakend gebied, waarbij de vondst (toeval) het traject bepaalt- spreek ik bewoners aan langs de N9. Tijdens de route vraag ik naar hun dromen. De droom wordt al schrijvend en schetsend gereconstrueerd.

Tijdens de route vraag ik bewoners een droomlogboek bij te houden om verder in gesprek te gaan over de gedroomde ruimtes. Door hun te vragen naar ruimtelijke details en ervaringen kan ik de ruimtes stap voor stap reconstrueren.

 

 

Ontdek hier het volledige droomlogboek. 


Voor Topografie van de nacht-01-de nevelstad verzamelt, beschrijft, en modelleert ruimtelijk ontwerpster Maxime Vancoillie een serie van nachtelijke droomplaatsbeschrijvingen en ontrafelt ze zo de architectuur in nachtdromen. Haar onderzoek focust op de nevelstad, het gebied tussen stad en platteland, waar de lintbebouwing van de N9 een doorsnede van is.

 Lees hier meer over dit project.