KUNSTENPLATFORM PLAN B

Tussen nachtdroom en werkelijkheid: De ruimte catalogus

De ruimte catalogus is een uitdeinende opsomming van ruimtelijke elementen. Het is een document in beweging. De eerste versie werd opgemaakt vanuit een abstracte ruimtelijke classificatie van de werkelijkheid, als startpunt. 

Door een lezing van de catalogus vanuit verschillende perspectieven, die zowel de ruimtes van de werkelijkheid als van de nachtdroom bevat, schemert de eigenheid van het landschap van de nevelstad door.

 

Na de fietslijnen werd de de N9 opgelicht en aangevuld in de catalogus met site-specifieke elementen. Categorieën zijn onder- en overbelicht. De morfologie van de steenweg is bijna zichtbaar in de catalogus. Het is een lijn [kolom: (semi)publiek exterieur] aan de ene kant begrensd door commerciële gebouwen, de baanwinkels, oververtegenwoordigd uiterst links [kolom: (semi)publiek interieur]. En aan de andere kant begrensd door private grenzen (hagen, hekken en gevels) [kolom: privaat exterieur]. Binnenruimtes [kolom: privaat interieur] blijven onbelicht in de catalogus en dus ook verborgen langs de steenweg achter de fysieke grenzen, enkel ramen en deuren kunnen soms een glimp geven van wat zich afspeelt binnenin [kolom: privaat tussen interieur-exterieur].

 

Zoom hier in op de catalogus

Na een ontleding van de droom scenario's lichten ruimtes op en worden ruimtes aan de catalogus toegevoegd die voorkomen in de nachtdromen van bewoners (blauwe woorden). De begrensde lijn verdwijnt uit de catalogus. De dromen waaieren uit naar wat de ruimere omgeving van de N9 zou kunnen zijn. Plaatsen van samenkomst zoals parochiezalen, recreatiedomeinen, voetbalvelden, en openbaar groen zoals bossen, parken, vijvers en grasvelden verweven zich met de werkelijkheid. Ook de binnenruimtes van de N9 en ver daarbuiten dringen door tot het landschap en plooien zich open. Fragmenten van huidige en vroegere woonplaatsen nemen een aanzienlijk deel in [kolom: privaat interieur]. Categorieën vermengen zich in de dromen tot schijnbare mogelijkheden, wachtruimtes in de frituur, visvijvers verscholen achter binnendeuren, gevangenissen gebouwd uit stellingen en openlucht.

 

Zoom hier in op de catalogus

Hoe komt de omgeving van de N9 voor in de nachtdromen van bewoners? Door de werkelijkheid en de droom over elkaar te schuiven lichten gemeenschappelijke elementen op. Wat is de (culturele) betekenis van de ruimtelijke elementen in de werkelijkheid, en wat is de betekenis van hetzelfde element in de droom? Wordt een houten schutting een metafoor voor bescherming? En een stationshal een symbool voor verwarring? 

 

Zoom hier in op de catalogus

Typologieën die voorkomen in de dromen worden toegevoegd. Het is een extensie op het bestaande landschap van de N9. Dromen drukken ruimtes van weerstand uit. Ze bouwen op wat verdwenen was, of breken af wat er nog is, een verzet tegen de realiteit. Maar ook plaatsen van verlangen, betekenis en angst brengen de lineaire constellatie in verwarring. 

 

Zoom hier in op de catalogus


Voor Topografie van de nacht-01-de nevelstad verzamelt, beschrijft, en modelleert ruimtelijk ontwerpster Maxime Vancoillie een serie van nachtelijke droomplaatsbeschrijvingen en ontrafelt ze zo de architectuur in nachtdromen. Haar onderzoek focust op de nevelstad, het gebied tussen stad en platteland, waar de lintbebouwing van de N9 een doorsnede van is. 

Lees hier meer over dit project.