KUNSTENPLATFORM PLAN B

Tussen nachtdroom en werkelijkheid: Nachtkaart

Deze kaart is een vormelijk experiment vanuit een eigen verzameling nachtdromen. Het experiment tast de mogelijkheden af om straks een collectief imaginair landschap van de N9 te verbeelden.

De kaart beeld de nachtelijke werkelijkheid af. Bewoners slapen, en dromen vanuit hun slaapkamers van andere, verdwenen of verzonnen werelden. Een collectief imaginair landschap van bouwwerken ontstaat. De dromen nemen hun plaats in de werkelijkheid, ze werpen (letterlijk) kleine schaduwen van zich af. Maar wat zich afspeelt in de droomsculpturen zelf krijg je nog niet te zien, enkel het blanco décor van de droom die zich voltrekt in de nacht neemt zijn plaats al in op de kaart.

 

Voor Topografie van de nacht-01-de nevelstad verzamelt, beschrijft, en modelleert ruimtelijk ontwerpster Maxime Vancoillie een serie van nachtelijke droomplaatsbeschrijvingen en ontrafelt ze zo de architectuur in nachtdromen. Haar onderzoek focust op de nevelstad, het gebied tussen stad en platteland, waar de lintbebouwing van de N9 een doorsnede van is. 

Lees hier meer over dit project.