KUNSTENPLATFORM PLAN B

Inés Ballesteros & Michela Dal Brollo

Stone Soup

Kunstenaars Inés Ballesteros (° 1993, ES) en Michela Dal Brollo (°1992, IT) bundelden na een reeks artistieke samenwerkingen hun krachten voor een nieuw onderzoeksproject in het kader van Veldwerk I, Stone Soup. Na hun ervaring in de stedelijke context, begeven ze zich nu voor het eerst buiten de stadsgrenzen om er een alternatieve ontmoetingsplek te creëren.

Stone Soup, inspireert zich op een Europese legende waarin reizigers van dorp te dorp rondtrekken. Aangekomen in het dorp verkondigen ze een soep te gaan maken met enkel een steen, ze vragen enkel aan elke bewoner om een groente mee te nemen. Uiteindelijk eet het hele dorp van de soep die ze samen maakten. Met dat verhaal in hun achterhoofd en voorzien van niet meer dan een draagbare oven en wat keukengerei, trokken ze naar Niel aan de Rupel, waar ze overnachtten in tuinen van bewoners en er kookten met wat voorhanden was. Zo zetten ze de lokale ingedriënten en kennis om er iets mee te maken in om een collectieve maaltijd te organiseren. 

Inés en Michela zetten eten en onze eetcultuur in als artistiek medium, en onderzoeken zo lokale kennis rondom eetbare planten en hoe deze gedeeld kan worden. Ze sloten hun project af met een zelfgeprinte publicatie waarin recepten gecombineerd worden met tekeningen van de lokale planten en de instrumenten die ze gebruikten.

BIO

Inés Ballesteros (° 1993, ES) studeerde af als master in Kunst en Design voor de Publieke Ruimte aan de Universidade do Porto. Het alledaagse roept bij haar vragen op over collectiviteit, de kijker en de kunstenaar. Deze staan dan ook centraal in haar praktijk, dat zich binnen een politieke realiteit ontwikkelt doorheen samenwerkingen met activistische collectieven en free spaces.

Michela Dal Brollo (°1992, IT) studeerde af als Master in de Vrije Kunsten – In Situ aan KASK Antwerpen. Haar praktijk is gericht op processen van kennisontwikkeling rond stedelijke en rurale gebieden. Op die manier onderzoekt ze hoe we andere manieren van samenwerken en samenleven met onze omgeving kunnen inbeelden. Geïnspireerd door tijdelijke verblijfplaatsen en inheemse architectuur, en hoe deze zich kunnen aanpassen aan het individu en de omgeving waarin ze zich bevinden, creëert Michela tools en structuren die gelijklopen met het efemere en onvoorspelbare karakter van ideeën en gebeurtenissen.

Michela en Ines werken op dit moment samen aan een artistiek onderzoek dat focust op de overeenkomsten en wisselwerking tussen lokale en nomadische praktijken. In hun samenwerkingen keren onderwerpen als ecologie en micropolitiek terug, maar ook de manier waarop we op plekken wonen.

Notities