KUNSTENPLATFORM PLAN B

Dorpsdramaturgie

Het platteland is een ambigu gebied in volle ontwikkeling. Verrechtsing doet het schisma tussen stad en platteland groeien, de tegenstelling tussen landbouw en natuur wordt uitgevochten in stikstofdossiers, dorpse architectuur vormt het voorwerp van vooruitstrevend onderzoek. Tegelijkertijd bestaat er een erg nostalgische kijk op dit almaar complexer wordend ruraal gebied en blijft cultuurparticipatie nog steeds te beperkt tot de steden. Wat is er voor kunstenaars en organisaties nodig om met dit soort vragen ter plekke aan de slag te gaan?

Hiervoor start Kunstenplatform PLAN B in 2023 het ontwikkelingstraject ‘Dorpsdramaturgie’ op. Gedurende twee jaar onderzoeken we wat het betekent om dorpsdramaturg te zijn in de periferie van drie steden: Aalst, Genk, Brussel.

Welke vragen kan/moet/wil de dorpsdramaturg zich stellen, en welke tools heeft deze ter beschikking om die vragen te onderzoeken? En hoe kan PLAN B niet alleen zelf deze rol opnemen, maar er ook pleitbezorger van zijn en andere kunstenaars en organisaties hierin betrekken? Een eerste aanzet voor het beantwoorden van deze vragen vond vorm in een tekst die verscheen in rekto:verso.

“Een dorpsdramaturg probeert het dorp en haar omgeving als een tekst te lezen en interpreteren en die persoonlijke lezing te linken aan bredere fenomenen. Zo slagen dorpsdramaturgen erin om in hun artistieke projecten thematieken, dynamieken en perspectieven uit het platteland te vertegenwoordigen, die de kunsten voorlopig missen.” (PLAN B in rekto:verso)

Om deze vragen te onderzoeken werken Leontien Allemeersch, Vincent Focquet en Ewoud Vermote van PLAN B in duo's samen met Martha Balthazar in Genk, Elien Ronse in Aalst en Aulona Fetahaj in Brussel. Dit met ondersteuning van C-Mine, Netwerk Aalst en CIFAS.

Meer info over de drie verschillende projecten vind je op de projectpagina's: 

Aalst

Genk

Haren

 
Dorpsdramaturgie wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en is mee mogelijk gemaakt door C-mine Genk, Netwerk Aalst en Cifas.  
Foto: 'Waar onder de wolken mensen dwergen zijn', Sidney Aelbrecht © Tim Theo Deceuninck

Notities