KUNSTENPLATFORM PLAN B

The Post Collective & Anna Housiada

METASPORA

In oktober 2021 bundelden de vrouwen van The Post Collective (Mirra Markhaëva, Sawsan Maher en Elli Vassalou) hun krachten met Anna Housiada. Met Metaspora onderzoeken ze hoe mensen het landschap bewonen waar ze deel van uitmaken en wat hun recht is om te gedijen op een plek die niet hun geboorteland is. In de biologie vormen 'sporen' het zaad van de plant, waarbij via verstrooiing diasporagemeenschappen ontstaan. Zijzelf, als diasporagemeenschappen van mensen, blijven in het binaire: hier en daar, wij en zij. Metaspora betekent het creëren van nieuwe ecologieën van samenhorigheid; een zoektocht naar manieren om zich te verbinden met en zorg te dragen voor het nieuwe land, de aarde en niet-menselijke actoren.

Tijdens een reeks bijeenkomsten verspreid over het jaar gaan The Post Collective en Anna Housiada op zoek naar manieren om te herwortelen in het ruraal landschap van een nieuw land. Daarvoor zullen ze belangrijke vieringen van hun diverse culturele achtergronden samenbrengen. Al deze vieringen hebben een gemeenschappelijke deler: een traditie van collectieve rituelen en een sterke band met het land (denk maar aan Boeddhistisch Nieuwjaar en de Grieks-orthodoxe Apokries in februari, de islamitische Ramadan, de May Day, de Surharban in juli,...). Deze ontmoetingen zullen fungeren als ankers van verbinding en verkenning, een veilige ruimte in de rurale sfeer van hun gastland België voor het vieren van multipliciteit, co-leren en co-creëren. Het collectief zal manieren onderzoeken om herinneringen, tradities en culturele ruimte samen te weven door middel van verhalen, rurale rituele en eten. Via Veldwerk delen ze de archieven van dit onderzoek in de vorm tekst, tekeningen, recepten, foto’s, video en textiel.

BIO

The Post Collective is een autonoom platform voor co-creatie, co-educatie en cultureel activisme gecreëerd door en voor vluchtelingen, asielzoekers, sans-papiers en bondgenoten. Het collectief wil een waaier artistieke en culturele tewerkstellingsmogelijkheden bieden, alsook een algemene gedeelde omgeving voor zijn leden, ongeacht hun wettelijke status. Generatieve vormen van dialoog en het vertellen van verhalen vormen de basis van speculatieve en ervaringsgerichte benaderingen van kunst en design. The Post Collective streeft naar creatieve alternatieven voorbij de dominante systemen van controle en uitsluiting waarmee we geconfronteerd worden. Dit betekent het faciliteren van een positie waarin ze niet worstelen om geassimileerd te worden, maar in plaats daarvan samen als een gemeenschap een toekomst herdenken en herconceptualiseren. The Post Collective zijn Mirra Markhaëva, Marcus Bergner, Elli Vassalou, Sawsan Maher, Mahammed Alimu en Hooman Jalidi. 

Notities