KUNSTENPLATFORM PLAN B

Veldwerk III bijeenkomst: Barbara T’Jonck

Doorheen het Veldwerk-traject komt de groep op gezette tijdstippen samen. Elk om zijn beurt nodigt een kunstenaar de anderen uit voor een moment van uitwisseling, op een locatie die op dat moment relevant is voor diens onderzoek.

Barbara T’Jonck voert binnen veldwerk een artistiek onderzoek naar collectieve plattelandswoningen. Daarvoor gaat ze op bezoek bij verschillende soorten woongemeenschappen in binnen- en buitenland, waaronder de Welenhoeck in Herzele. In maart nam ze de hele groep mee naar deze plek om een inzicht te geven in het reilen en zeilen van zo’n gemeenschap, de beweegredenen van de bewoners, het samenleven met elkaar en de buurt, en het bredere onderzoek dat ze voert. 

Foto's © Leontien Allemeersch