Voor een nieuw traject nodigt PLAN B makers/collectieven uit om in de zomermaanden een project uit te werken dat buiten de stad plaatsvindt. De spelregels voor dit project worden samen geschreven. Wat telt is dat er in interactie gegaan wordt met een specifieke locatie, geschiedenis, gemeenschap,... vanuit een open en naar buiten gerichte blik. 

Door projecten te ondersteunen die over heel Vlaanderen plaatsvinden wil PLAN B geen festival organiseren, maar eerder en variëteit aan micro-onderzoeken creëren. Samen met de deelnemende makers/collectieven willen we in 2020 open vragen stellen, een zoektocht naar de waarde van het kleinschalige, en nagaan hoe we collectieve dynamieken kunnen opstarten en bewaren. 

 

Meer info over de deelnemende kunstenaars en hun projecten vind je binnenkort op deze pagina.